Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
October 2, 2012
Image Size
382 KB
Resolution
600×1200
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
129
Favourites
4 (who?)
Comments
3
Downloads
2
×
Happy (late) Birthday Kim Tu Nguyen by Averine Happy (late) Birthday Kim Tu Nguyen by Averine
Birthday present for: :iconkimtunguyen:

Lette Four © :iconkimtunguyen:

Chúc mừng sinh nhật muộn má nó~ Ọ v Ọ

Ḿnh đă làm giề thế này... Ọ_Ọ Xin lỗi má nó v́ đă vừa tặng trễ vừa phá hoại nhan sắc cháu nó vừa biến nó thành uke vừa vừa vừa vừa... *bất lực* Ọ_Ọ

*có cảm giác ḿnh đă đánh bầm dập thằng nhỏ tới mức mama nó không nhận ra* Ọ_Ọ

Và v́ quá bất lực với bộ đồ thằng nhỏ nên tía khất cái áo ngoài nhớ... = 3 =

Thôi hông nói nữa đâu fail quá hà... :iconcryforeverplz:
:iconkimtunguyen:
KimTuNguyen Oct 2, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Trời ơi ;( ~~~~~~~~~~~

Không lẽ ḿnh lại quắn nữa ở đây sao ;((((((((

Thằng nhỏ ngầu quá... ơ mà uke là xaooooooooo ;(((((((((((((( *khóc lóc*
Reply
:iconaverine:
Averine Oct 2, 2012  Student Digital Artist
*cắm mặt xuống đất* = 3 = tía lỡ biến nó thành uke nom thế kia mà... Ọ 3 Ọ
Reply
:iconkimtunguyen:
KimTuNguyen Oct 2, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Thôi không sao, nó vẫn rất ngầu = ))))))))))) (ngầu hơn đứa má vẽ hụ hụ) ;(
Reply
Add a Comment: